User Tools

Site Tools


31-li-n-o-n-lu-t-s-vi-t-nam-la-gi

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Biểu trưng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Viết tắt VBF
Thành lập 12 tháng 5, 2009; 9 năm trước
Loại hình Tổ chức tự quản của luật sư Việt Nam
Vị thế pháp lý Tổ chức xã hội-nghề nghiệp
Mục đính Tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, Đoàn luật sư
Trụ sở chính Hà Nội
Vị trí 38 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
Thành viên Luật sư, Đoàn luật sư
Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh
Phó Chủ tịch Phan Trung Hoài
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Chiến
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Trung
Tổ chức liên quan Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh
Trang web liendoanluatsu.org.vn

Liên đoàn Luật sư Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Bar Federation, viết tắt là VBF) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo chế độ tự quản, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc của các luật sư Việt Nam; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư và các Đoàn luật sư là thành viên của Liên đoàn. Liên đoàn Luật sư Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đặt tại Hà Nội.

Trước khi có Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì các Đoàn luật sư đã được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 16/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc".

Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc được thành lập ngày 04/6/2008, chủ tịch là luật sư Lê Thúc Anh (nguyên Phó Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao). Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc có trách nhiệm soạn dự thảo Điều lệ tổ chức luật sư toàn quốc, hướng dẫn các đoàn luật sư trên cả nước bầu đại biểu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất.

Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 10-12/5/2009) đã thông qua việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày 12/5/2009.

Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 1106/QĐ-BTP ngày 29/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Liên đoàn Luật sư Việt Nam gồm có:

 • Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc: là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn luật sư, họp 5 năm một lần.
 • Hội đồng luật sư toàn quốc: là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn luật sư giữa hai kỳ Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc, họp thường kỳ một năm ít nhất hai lần.
 • Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư: là cơ quan điều hành công việc của Liên đoàn giữa hai kỳ họp của Hội đồng luật sư toàn quốc.
 • Văn phòng Liên đoàn luật sư và các Uỷ ban chuyên môn: là cơ quan giúp việc của Liên đoàn luật sư.
 • Chủ tịch Liên đoàn luật sư: là người đại diện của Liên đoàn, do Hội đồng luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn và theo nhiệm kỳ của Hội đồng. Chủ tịch Liên đoàn luật sư đồng thời là Chủ tịch Hội đồng luật sư toàn quốc.
 • Tổng thư ký Liên đoàn luật sư: Là người phát ngôn chính thức và điều hành công việc hàng ngày của Liên đoàn luật sư, do Hội đồng luật sư toàn quốc bầu ra trong số Uỷ viên Ban Thường vụ Liên đoàn.

Các uỷ ban chuyên môn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Uỷ ban hợp tác quốc tế
 • Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật
 • Uỷ ban bảo vệ quyền lợi luật sư
 • Uỷ ban phát triển kinh tế, tài chính
 • Uỷ ban đào tạo

Lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thường trực Liên đoàn Luật sư nhiệm kỳ 1 (2009-2014):[1]
  • Chủ tịch: Luật sư Lê Thúc Anh, đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Phó Chủ tịch Thường trực: Luật sư Nguyễn Văn Thảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
  • Phó Chủ tịch: Luật sư Phạm Hồng Hải, đoàn luật sư thành phố Hà Nội
  • Chủ nhiệm Uỷ ban hợp tác quốc tế: Luật sư Lưu Tiến Dũng
  • Chủ nhiệm Uỷ ban khen thưởng, kỷ luật: Luật sư Nguyễn Thế Phong
  • Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ quyền lợi luật sư: Luật sư Phan Trung Hoài
  • Chủ nhiệm Uỷ ban phát triển kinh tế, tài chính: Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  • Quyền Chủ nhiệm Uỷ ban đào tạo: Luật sư Nguyễn Đình Thơ
 • Nhiệm kì 2:[1]
31-li-n-o-n-lu-t-s-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)