User Tools

Site Tools


31-li-n-h-ng-an-ph-ng-la-gi

Liên Hồng là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Liên Hồng có diện tích 5,22 km², dân số năm 1999 là 5645 người,[1] mật độ dân số đạt 1081 người/km².

Liên Hồng có bốn thôn gồm: Thôn Đông lai; Thôn Hữu cước; Thôn Tổ; Thôn Thượng trì.

Vị trí phía đông nam giáp xã Liên Hà; phía Tây bắc giáp xã Hồng Hà, phía Tây giáp xã Hạ mỗ.

31-li-n-h-ng-an-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)