User Tools

Site Tools


31-li-n-h-a-v-n-h-la-gi

Liên Hòa là một xã nằm ở phía Đông của huyện Vân Hồ, cách thị trấn Mộc Châu 70 km dọc theo quốc lộ 43 và tỉnh lộ 101, được tách ra từ xã Song Khủa, huyện Mộc Châu năm 1998, có tổng diện tích đất tự nhiên là 3.526,32 ha chiếm 1,71% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Với bốn dân tộc anh em sinh sống bao gồm Dao, Thái, Mường, Kinh phân bố trên tám bản là: Suối Nậu, Lắn, Nôn, Ngậm, Tà Phù, Dón, Tường Liên, Liên Hợp. [cần dẫn nguồn]

Xã có diện tích 33,72 km², dân số năm 1999 là 2.129 người,[2] mật độ dân số đạt 63 người/km².

Ranh giới hành chính của xã giáp với:[cần dẫn nguồn]

  • Phía Tây giáp với xã Suối Bàng
  • Phía Nam giáp xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
  • Phía Bắc giáp xã Nam Phong của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
  • Phía Đông giáp sông Đà xã Mường Tuổng, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tình hình dân số, lao động của xã:

Theo số liệu thống kê của ủy ban nhân dân xã năm 2012 tổng số dân trên địa bàn xã Liên Hòa là 678 hộ trên tổng số 2889 người, mật dộ dân cư trên địa bàn là 81 người/km², số lao động trong độ tuổi là 1.783 người chiếm 60,1% tổng số dân, lao động trong các ngành kinh tế là 1445 người chiếm 81,1% số người trong độ tuổi LĐ, trong đó: + LĐ nông, lâm nghiệp: 1370 người chiếm 94,81 tổng số LĐ + LĐ công nghiệp - xây dựng: 0 người + LĐ thương mại, dịch vụ: 75 người chiếm 5,19% tổng số LĐ - Số LĐ qua đào tạo: 65 người chiếm 4,5% - Số LĐ chưa qua đào tạo 1380 người chiếm 95,50%.

Thể loai:Bản,Xã, thị trấn thuộc huyện Vân Hồ

31-li-n-h-a-v-n-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)