User Tools

Site Tools


31-li-n-h-a-l-c-th-y-la-gi

Liên Hòa là một xã thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Xã này có đường Quốc lộ 37C (nối Ý Yên - Gián Khẩu - Nho Quan - đường Hồ Chí Minh) đi qua

Xã Liên Hòa có diện tích 14,58 km², dân số năm 1999 là 1683 người,[1] mật độ dân số đạt 96 người/km².

31-li-n-h-a-l-c-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)