User Tools

Site Tools


31-li-n-b-o-la-gi

Liên Bão là một xã thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Liên Bão có diện tích 23,67 km², dân số năm 1999 là 8475 người,[1] mật độ dân số đạt 1225 người/km².

Xã Liên Bão có 6 thôn:

31-li-n-b-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)