User Tools

Site Tools


31-li-m-tuy-n-la-gi

Liêm Tuyền là một xã thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Xã Liêm Tuyền chuyển từ huyện Thanh Liêm về thành phố Phủ Lý vào năm 2013[3].

Xã có diện tích 3,32 km², dân số năm 1999 là 3.523 người,[1] mật độ dân số đạt 1061 người/km².

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định 196/1982/QĐ-HĐBT
  3. ^ Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
31-li-m-tuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)