User Tools

Site Tools


31-li-m-th-y-la-gi

Liêm Thủy là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Liêm Thủy có diện tích 45,44 km², dân số năm 1999 là 1108 người,[1] mật độ dân số đạt 24 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Liêm Thủy có diện tích 49 km², dân số khoảng 1179 người, mật độ dân số đạt 24 người/km².[3] Liêm Thủy là điểm cuối của tuyến đường liên xã nối đến quốc lộ 3B ở xã Hảo Nghĩa. Liêm Thủy là nơi khởi nguồn của sông Na Rì với các khe suối như Nà Pi, khuổi Tây, Than San.

Xã Liêm Thủy được chia thành các thôn bản: Cải, Nà Bó, Nà Pí, Lũng Danh, Khuổi Tấy A, Khuổi Tấy B.

31-li-m-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)