User Tools

Site Tools


31-li-m-ch-nh-la-gi

Liêm Chính là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Phường Liêm Chính được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Liêm Chính.[1].

  • Đông giáp xã Liêm Tuyền;
  • Tây giáp phường Trần Hưng Đạo;
  • Nam giáp phường Thanh Châu và xã Liêm Trung;
  • Bắc giáp phường Lam Hạ và xã Liêm Tuyền.[1]

Xã Liêm Chính có diện tích 3,32 km², dân số năm 1999 là 4128 người,[3] mật độ dân số đạt 1243 người/km².

Năm 2013, phường Liêm Chính có 332,51 ha diện tích tự nhiên và 5.047 người.[1]

  1. ^ a ă â b c Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ 196/1982/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-li-m-ch-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)