User Tools

Site Tools


31-lao-ch-i-sa-pa-la-gi

Lao Chải là một xã thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

Xã Lao Chải có diện tích 29,35 km², dân số năm 1999 là 2324 người,[1] mật độ dân số đạt 79 người/km².

31-lao-ch-i-sa-pa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)