User Tools

Site Tools


31-lang-m-n-la-gi

Lang Môn là một xã thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Lang Môn có diện tích 26,44 km², dân số năm 1999 là 1622 người,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Lang Môn có diện tích 26,44 km², dân số năm 1999 là 1,622 người.[2], mật độ dân cư đạt 61 người/km².

Xã Lang Môn được chia thành các xóm: Nà Nọi I, Nà Nọi II, Kẻ Già, Kẻ Si, Lũng Hính, Nà Bao, Nà Lẹng, Nà Piao, Nà Po.

Trên địa bàn xã Lang Môn có một số ngọn núi như Pù Nạn, Quang, khau Kẻ Si, khau Tu Lùm. Quốc lộ 34 chạy qua địa bàn xã theo chiều đông-tây.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-lang-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)