User Tools

Site Tools


31-lam-s-n-th-tr-n-la-gi

Lam Sơn là một thị trấn đô thị loại IV, thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Thị trấn Lam Sơn có diện tích 3,85 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, Thị trấn Lam Sơn có số dân 7.077 người[1].

Thị trấn Lam Sơn nằm ở phía tây của huyện Thọ Xuân, thuộc hữu ngạn (bờ nam) của sông Chu.

Thị trấn Lam Sơn được thành lập năm 1991 trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên của các xã Thọ Lâm, Thọ Xương, Xuân Lam, một phần dân số của các xã nêu trên, xã Xuân Bái và thị trấn nông trường Lam Sơn[3].

Ngày 31/5/2018, tại Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định đã công nhận thị trấn Lam Sơn – Sao Vàng và khu vực dự án mở rộng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thị trấn Lam Sơn nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh theo hướng bắc-nam. Phía bắc của thị trấn có điểm đầu của tỉnh lộ 507 đi sang huyện Thường Xuân, phía nam của thị trấn có điểm cuối của quốc lộ 47.

Có 02 tuyến xe buýt 04 19chạy từ thành phố Thanh Hóa đến thị trấn

  1. ^ a ă â b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ 65/1991/QĐ-TCCP
  3. ^ Quyết định số 65/QĐ-TCCP ngày 07/02/1999 của Chính phủ.
31-lam-s-n-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)