User Tools

Site Tools


31-lam-h-la-gi

Lam Hạ là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Phường Lam Hạ được thành lập năm 2013 trên cơ sở xã Lam Hạ.[2].

  • Đông giáp xã Tiên Hải;
  • Tây giáp phường Quang Trung;
  • Nam giáp các phường Lương Khánh Thiện và Liêm Chính;
  • Bắc giáp các xã Tiên Tân và Tiên Hiệp.[2]

Xã Lam Hạ có diện tích 6,13 km², dân số năm 2000 là 5.561 người,[1] mật độ dân số đạt 907 người/km².

Năm 2013, phường Lam Hạ có 627,96 ha diện tích tự nhiên và 5.953 người.[2]

Năm 2000, xã Lam Hạ chuyển từ huyện Duy Tiên vào thị xã Phủ Lý, đồng thời 222,5 ha diện tích tự nhiên và 3.042 người của xã Lam Hạ được tách ra để thành lập phường Quang Trung cùng với 23,56 ha diện tích tự nhiên và 2.503 người của phường Lương Khánh Thiện; 15,53 ha diện tích tự nhiên và 721 người của phường Minh Khai.[3]

Năm 2013, phường Lam Hạ được thành lập trên cơ sở xã Lam Hạ.[2]

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ a ă â b Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  3. ^ Nghị định số 53/2000/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
31-lam-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)