User Tools

Site Tools


31-l-tr-ch-la-gi

Lý Trạch là một xã thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Lý Trạch có diện tích 22,13 km², dân số năm 1999 là 3951 người,[1] mật độ dân số đạt 179 người/km².

Xã Lý Trạch gồm 10 thôn: Thôn 1; Thôn 2; Thôn 3; Thôn 4; Thôn 5; Thôn 6; Thôn 7; Thôn 8; Thôn 9; Thôn 10

31-l-tr-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)