User Tools

Site Tools


31-l-thanh-ngh-ph-ng-la-gi

Lê Thanh Nghị là một phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Phường Lê Thanh Nghị có diện tích 1 km², dân số năm 1999 là 9207 người,[1] mật độ dân số đạt 9207 người/km²

Hồ Trái Bầu Khu đô thị Sinh thái Hà Hải phường Lê Thanh Nghị
Khu đô thị sinh thái Hà Hải phường Lê Thanh Nghị
31-l-thanh-ngh-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)