User Tools

Site Tools


31-l-nh-n-la-gi

Lý Nhơn là một xã thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lý Nhơn có diện tích 154,59 km², dân số năm 1999 là 4381 người,[1] mật độ dân số đạt 28 người/km². Xã được chia làm ba ấp, gồm Tân Điền, Lý Thái Bửu và Lý Hòa Hiệp. Dân cư chủ yếu làm muối và nuôi tôm. Đây là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Cần Giờ.[2]

Chảy qua xã Lý Nhơn là sông Vàm Sát; trên sông này có cầu Vàm Sát. Qua cầu này, có thể theo đường Lý Nhơn hoặc đường Đê Soài Rạp để vào trung tâm xã.

31-l-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)