User Tools

Site Tools


31-l-ng-v-n-la-gi

Lũng Vân là một xã thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Lũng Vân có diện tích 21,5 km², dân số năm 1999 là 1931 người,[1] mật độ dân số đạt 90 người/km².

Xã Lũng Vân trước đây thuộc tổng Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1956, xã Lũng Vân được chuyển sang tỉnh Hòa Bình, sáp nhập vào xã Toàn Thắng, huyện Lạc Sơn[3][4] (có tài liệu nêu thời điểm chuyển từ tỉnh Thanh Hóa sang Hòa Bình là tháng 8 năm 1946, xã Lũng Vân được chuyển về châu Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình[5]). Sách đỏ Việt Nam (trang 391) vẫn ghi vùng phân bố của loài đỉnh tùng là Hà Tây (Ba Vì), Thanh Hóa (Lũng Vân)...

Ngày 10 tháng 11 năm 1956, Ủy ban Hành chính Liên khu III ban hành nghị định số 565 TC/CB chia xã Toàn Thắng thành 3 xã: Bắc Sơn, Lũng Vân, Nam Sơn[3].

31-l-ng-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)