User Tools

Site Tools


31-l-ng-th-ng-la-gi

Lương Thượng là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thuần Mang và Thượng Quan của huyện Ngân Sơn.
  • Đông giáp xã Lạng San.
  • Nam giáp xã Lạng San, xã Ân Tình, xã Kim Hỷ.
  • Tây giáp xã Kim Hỷ.

Xã Lương Thượng có diện tích 38,18 km², dân số năm 1999 là 1785 người,[1] mật độ dân số đạt 47 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Lương Thượng có diện tích 36 km², dân số khoảng 1899 người, mật độ dân số đạt 36 người/km².[3] Lương Thượng có sông Bắc Giang chảy qua và có một số phụ lưu như Khau Lía, Khuổi Hát. Quốc lộ 279 chạy gần như song song với dòng sông khi đi qua địa bàn xã.

Xã Lương Thượng được chia thành các thôn bản: Khuổi Nộc, Khuổi Làng, Vằng Khít, Pàn Xả, Bản Giang.

31-l-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)