User Tools

Site Tools


31-l-ng-san-la-gi

Lạng San là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Lạng San có diện tích 35,12 km², dân số năm 1999 là 1870 người,[1] mật độ dân số đạt 53 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thượng Quan (Ngân Sơn), xã Vũ Loan.
  • Đông giáp xã Văn Học, xã Lương Hạ.
  • Nam giáp xã Lương Thành, xã Ân Tình.
  • Tây giáp xã Lương Thịnh.

Xã Lạng San có diện tích 37 km², dân số khoảng 1990 người, mật độ dân số đạt 53,8 người/km².[3] Lạng San có quốc lộ 279 và sông Bắc Giang chảy qua ở phần tây nam, các suối phụ lưu trên địa bàn là khuổi Sáng, khuổi Đẳng, Nà Toàn.

Xã Lạng San được chia thành các thôn bản: Khuổi Sáp, Nặm Cà, Nà Hiu, Khau Lạ, Bản Kén, Phiêng Ban, Chợ Cũ, Chợ Mới, Nà Diệc, To Đoóc, Bản Sảng.

31-l-ng-san-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)