User Tools

Site Tools


31-l-ng-s-n-th-ng-xu-n-la-gi

Lương Sơn là một xã thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Lương Sơn có diện tích 81,74 km², dân số năm 2008 là 7887 người,[1] mật độ dân số đạt 96 người/km². cách trung tâm huyện Thường xuân 13 km vè phia tây.

- Phía đông giáp xã Phùng Minh huyện Ngọc Lặc

- Phía đông nam giáp xã Xuân Cẩm

- Phía Nam, tây nam giáp lòng Hồ Cửa Đặt

31-l-ng-s-n-th-ng-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)