User Tools

Site Tools


31-l-ng-qu-i-la-gi

Lương Quới là một xã thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Lương Quới có diện tích 6,06 km², dân số năm 1999 là 4762 người,[1] mật độ dân số đạt 786 người/km². Xã Lương Quới có 3 ấp là: Đồng Nhơn, Quy Nghĩa và Lương Thuận.

31-l-ng-qu-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)