User Tools

Site Tools


31-l-ng-phong-la-gi

Lương Phong là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Lương Phong có diện tích 12,66 km², dân số năm 1999 là 13380 người,[1] mật độ dân số đạt 1057 người/km².

Lương Phong là xã Miền Núi của huyện Hiệp Hòa, cách trung tâm huyện 4 km về đông nam, có tổng diện tích tự nhiên 1.263,92ha.

- Phía Bắc giáp xã Ngọc Sơn của Huyện và xã Việt Ngọc huyện Tân Yên

- Phía Đông giáp xã Ngọc Vân huyện Tân Yên

- Phía Nam giáp xã Đoan Bái của huyện và xã Việt Tiến của huyện Việt Yên

- Phía Tây giáp Thị trấn thắng, xã Danh Thắng của huyện Hiệp Hòa.

Xã Lương Phong có vị trí khá thuận lợi cho phát triển kinh tế, giao lưu buôn bán với các địa phương khác trong huyện, ngoài huyện. Ngoài ra còn có sông Đào chạy từ Bắc xuống Nam, đáp ứng rất tốt cho nhu cầu cung cấp nước, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.263.92 ha. Kết quả điều tra cho thấy năm 2013 dân số củ xã là: 15.512 người, phân bố ở 13 thôn là thôn: Thôn Chớp; Thôn Cấm; Thôn Giữa; Thôn Chùa; Thôn Đông; Thôn Tứ; Thôn Khánh; Thôn Vân An; Thôn Sơn Quả 1; Thôn Sơn Quả 2; Thôn Sơn Quả 3; Thôn Sơn Quả 4; Thôn Sơn Quả 5. Trông đó thôn Chớp là đông người nhất có 660 hộ; thôn Sơn quả 3 là thôn có số hộ thấp  nhất là 176 hộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên toàn xã năm 2013 là 0,84% giảm 0,72% so với năm 2011. Quy mô hộ năm 2013 là

3,96 người/hộ, so với năm 2011 là 0,6 người/hộ.

  • Lương Phong Gồm Có các Thôn:
Thôn Sơn Quả 1, Thôn Sơn Quả 2, Thôn Sơn Quả 3, Thôn Sơn Quả 4, Thôn Sơn quả 5, Thôn Vân An, Thôn Khánh, Thôn Tứ, Thôn Đông, Thôn Chùa, Thôn Cấm, Thôn Giữa, Thôn Chớp
31-l-ng-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)