User Tools

Site Tools


31-l-ng-phi-ng-la-gi

Lóng Phiêng là một xã thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 91,56 km², dân số năm 1999 là 3372 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km².

Lóng Phiêng là xã biên giới của huyện Yên Châu, cách trung tâm huyện 45 km về phía Đông Nam. Độ cao trung bình so với mực nước biển: 800m đến 1000m.

  1. Phía đông giáp xã Tú Nang- Yên Châu.
  2. Phía bắc giáp xã Chiềng Hặc và xã Tú Nang.
  3. Phía Tây giáp xã Phiêng Khoài và xã Móng Nặm tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).
  4. Phía Nam giáp xã Chiềng Tương- Yên Châu.

Diện tích 92,93 km².

Dân số hiện nay: 5029 người, bao gồm các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Khơ mú, Mường, Sinh Mun. Mật độ dân số 37 người/ km².

4- Các đơn vị dân cư hiện nay thuộc xã:

STT Tên bản, (TK, TDP) Số hộ Dân số Gồm các Dân tộc Cách Trung tâm xã
1 Bản Yên Thi 288 1116 Kinh, Thái 0 Km
2 Bản Pha Cúng 144 506 Sinh Mun, Thái, Kinh 4 Km
3 Bản Tà Vàng 142 487 Sinh Mun, Kinh 1 Km
4 Bản Tô Buông 149 547 Sinh Mun, Thái, Kinh 3 Km
5 Bản Mỏ Than 152 502 Kinh, Thái 8 Km
6 Bản Nà Mùa 91 296 Mông, Sinh Mun, Kinh 8 Km
7 Bản Nong Đúc 77 329 Mông, Kinh 3 Km
8 Bản Quỳnh Phiêng 67 275 Thái 3 Km
9 Bản Mơ Tươi 87 394 Thái, Kinh 6 Km
10 Bản Cò Chịa 57 268 Mông 8 Km
11  Pa Sa 40 153 Sinh Mun, Kinh 8 Km
12  Quỳnh Châu 36 156 Thái, Kinh 4 Km
31-l-ng-phi-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)