User Tools

Site Tools


31-l-ng-ph-gi-ng-tr-m-la-gi

Lương Phú là một xã thuộc huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, Việt Nam.

Xã Lương Phú có diện tích 10,45 km², dân số năm 1999 là 6760 người,[1] mật độ dân số đạt 647 người/km². Năm 1999 Lương Phú được phong tặng xã Anh hùng, năm 2008 xã đạt chuẩn xã Văn hoá và năm 2017 xã được công nhận xã Nông thôn mới.

31-l-ng-ph-gi-ng-tr-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)