User Tools

Site Tools


31-l-ng-nha-la-gi

Lương Nha là một xã thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Lương Nha có diện tích 11,48 km², dân số năm 1999 là 3901 người,[1] mật độ dân số đạt 340 người/km².

- Xã Lương nha có các xóm: Bãi, Đồi, Lạc song, Đồi bông, Lở, Thín, Vũ, Mới

- Phía nam giáp xã Tinh nhuệ, phía Tây giáp xã Yên sơn, Yên lương, phía bắc giáp xã Tu vũ (huyện Thanh thủy), phía đông giáp tỉnh Hòa bình và Hà nội cách một con sông Đà thuộc địa phận các xã Hợp thịnh, huyện Kỳ sơn, tỉnh Hòa bình và xã Khánh thượng, Minh Quang, huyện Ba vì, Hà nội

- Đây là nơi đúng nghĩa của câu: 3 tỉnh nghe chung tiếng gà gáy

31-l-ng-nha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)