User Tools

Site Tools


31-l-ng-n-m-la-gi

Lũng Nặm là một xã thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp Trung Quốc.
  • Đông giáp xã Vân An, xã Nội Thôn.
  • Nam giáp xã Thượng Thôn, xã Vần Dính.
  • Tây giáp xã Kéo Yên.

Xã Lũng Nặm có diện tích 27,87 km², dân số năm 1999 là 1,561 người.[1], mật độ dân cư đạt 56 người/km².

Xã Lũng Nặm được chia thành các xóm: Ẳng Bó-Kéo Quyển, Cad Diểng, Cả Gioỏng-Bò Thon, Cả mã, Kéo Hai, Lũng In, Chợ Nặm Nhũng, Po Tán, Tỏng Bỏ, Thông Sác, Thiêng Đoài, Nặm Sán, Lũng Cọ, Thin Tẳng.

Trên địa bàn xã Lũng Nặm có các ngọn núi như Đán Khoa, Đông Piảo, Làng Rủn, Lũng Mảng, Lũng Rạch, Phác Sỉ, Thăm Ma và đồi Lũng Chung. Tỉnh lộ 210 đia qua địa bàn xã Lũng Nặm. Đồn biên phòng Nặm Nhũng quản lý tuyến biên giới của xã.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ 245/1981/QĐ-CP
31-l-ng-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)