User Tools

Site Tools


31-l-ng-h-la-gi

Lương Hạ là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Lương Hạ có diện tích 17,61 km², dân số năm 1999 là 1307 người,[1] mật độ dân số đạt 74 người/km². Sông Bắc Giang tạo thành một số đoạn ranh giới tự nhiên phía nam của xã, ngoài ra, xã còn suối Khuổi Sang và khuổi Pín. Xã Lương Hạ được chia thành các thôn bản: Nà Sang, Nà Lẹng, Nà Khun, Nà Hin, Pò Đồn, Đồn Tắm, Khuổi Nằn 1, Khuổi Nằn 2.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Văn Học, xã Cường Lợi.
  • Đông giáp xã Kim Lư, thị trấn Yến Lạc.
  • Nam giáp xã Thị trấn Yên Lạc, xã Lam Sơn, xã Lương Thành.
  • Tây giáp xã Lạng San, xã Văn Học.
31-l-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)