User Tools

Site Tools


31-l-ng-h-a-b-n-l-c-la-gi

Lương Hòa là một xã thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam.

Xã Lương Hòa có diện tích 31,92 km², dân số năm 2016 là 10186 người,[1] mật độ dân số đạt 319 người/km².

Xã Lương Hòa nằm ở phía Bắc huyện Bến Lức.

Xã Lương Hòa gồm 6 ấp: ấp 6A, ấp 6B, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10.

31-l-ng-h-a-b-n-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)