User Tools

Site Tools


31-l-ng-can-la-gi

Lương Can là một xã thuộc huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Lương Can có diện tích 31,12 km², dân số năm 1999 là 2191 người,[1] mật độ dân số đạt 70 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp thị trấn Thông Nông, xã Đa Thông.
  • Đông giáp xã Dân Chủ và Trương Lương (Hòa An).
  • Nam giáp xã Trương Lương và Công Trừng (Hòa An), xã Bình Lãng.
  • Tây giáp xã Thanh Long, xã Ngọc Đông.

Xã Lương Can có diện tích 31,12 km², dân số năm 1999 là 2,191 người.[2], mật độ dân cư đạt 70,4 người/km².

Xã Lương Can được chia thành các xóm: Làng Can, Đồng Mây, Gạm Dầu, Nà Chia, Nà Pia, Nà Việt, Nà Sai, Cốc Pảng, Pác Thin, Lũng Pán, Nà Tiều, Khuổi Xỏm.

Trên địa bàn xã Lương Can có các ngọn núi như Kéo Vụng, Thin Phân. Sông Dẻ Rào chảy qua xã Lương Can theo chiều tây-đông.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-l-ng-can-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)