User Tools

Site Tools


31-l-m-h-la-gi

Lãm Hà là một phường thuộc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Phường Lãm Hà có diện tích 1,75 km², dân số năm 2007 là 12968 người,[1] mật độ dân số đạt 7410 người/km².

Lãm Hà là một phường thuộc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Phường Lãm Hà có diện tích 1,75 km², dân số năm 2007 là 12968 người,[1] mật độ dân số đạt 7410 người/km².

Bản mẫu:Danh sách phường thuộc quận Kiến An

31-l-m-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)