User Tools

Site Tools


31-l-l-i-th-ng-t-n-la-gi

Lê Lợi là một xã thuộc huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Lê Lợi có diện tích 506 ha, dân số năm 2016 là 8005 người,[1] . Xã Lê Lợi có 03 khu dân cư: Thôn An Cảnh, thôn Hà Vỹ, thôn Từ Vân, có chợ gia cầm Hà Vỹ lớn nhất miền bắc

31-l-l-i-th-ng-t-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)