User Tools

Site Tools


31-l-l-i-n-m-nh-n-la-gi

Lê Lợi là một xã thuộc huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

Xã Lê Lợi có diện tích 32.08 km², dân số năm 2004 là 1286 người,[1] mật độ dân số đạt 40 người/km².

Từ năm 1971 đến 2004, Lê Lợi là một phường thuộc Thị xã Lai Châu cũ (nay là Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên).

Năm 2004, Chính phủ Việt Nam chia tỉnh Lai Châu cũ thành 2 tỉnh: Lai Châu mới và Điện Biên. Phần lớn Thị xã Lai Châu thuộc tỉnh Điện Biên (từ năm 2005 đổi tên thành Thị xã Mường Lay), riêng phường Lê Lợi thuộc tỉnh Lai Châu mới. Cùng năm này phường Lê Lợi giải thể thành xã Lê Lợi thuộc huyện Sìn Hồ.

Năm 2012, huyện Nậm Nhùn được thành lập từ một phần của 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ, xã Lê Lợi lúc này thuộc huyện Nậm Nhùn.

31-l-l-i-n-m-nh-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)