User Tools

Site Tools


31-l-i-xu-n-la-gi

Lại Xuân là một xã thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Lại Xuân có diện tích 11,57 km², dân số năm 1999 là 9182 người,[1] mật độ dân số đạt 794 người/km².

khu vực có tài nguyên thiên nhiên dồi dào (có núi đá vôi,sông ngòi thuận tiện cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản)

31-l-i-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)