User Tools

Site Tools


31-l-i-th-ng-la-gi

Lại Thượng là một xã thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 8,8 km², dân số năm 1999 là 7.783 người,[1] mật độ dân số đạt 884 người/km².

Xã Lại Thượng phía bắc giáp xã Cẩm Yên, phía Nam giáp xã Cổ Đông (thị xã Sơn Tây), phía đông giáp xã Đại Đồng, Phú Kim

Phía Tây giáp xã Bình Yên, Liên Quan, Kim Quan

Xã Lại Thượng bao gồm 6 thôn

- Thôn Lại Thượng

- Thôn Ngũ Sơn

- Thôn Hoàng Xá

- Thôn Lại Khánh

- Thôn Phú Thụ

- Thôn Thanh Câu

31-l-i-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)