User Tools

Site Tools


31-l-c-v-nh-la-gi

Lộc Vĩnh là một xã thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

.Địa chỉ cơ quan: UBND xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Điện thoại cơ quan: 054.3872214

- Email: [email protected]

- Dân số: 6.956 người (năm 2012).

- Tổng diện tích: 3.454 ha

Xã có diện tích 33,36 km², dân số năm 1999 là 5956 người,[1] mật độ dân số đạt 179 người/km².

- Gồm 5 Thôn : Cảnh Dương, Bình An 1, Bình An 2, Phú Hải , Đông An

- Địa điểm du lịch : Bãi biển Cảnh Dương

31-l-c-v-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)