User Tools

Site Tools


31-l-c-th-i-la-gi

Lộc Thái là một xã thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Xã Lộc Thái có diện tích 15,7 km², dân số năm 1999 là 7595 người,[1] mật độ dân số đạt 484 người/km².

Xã Lộc Thái có tổng diện tích tự nhiên:1.621,46 ha trong đó: Diện tích đất nông nghiệp:1.383,98 ha.

Tổng số hộ: 1.835 hộ

Tổng số khẩu: 8.127 khẩu

Chủ yếu sống bằng nghề sản xuất Nông nghiệp, chăn nuôi.

Hiện nay tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 70%, hộ sản xuất kinh doanh vận tải chiếm 30%.

Thế mạnh của xã chủ yếu vận dụng vào thực tế của địa phương để phát triển đa dạng hóa cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương tiêu thụ nội địa.

            Riêng phát triển dịch vụ Buôn bán ngành nghề vận tải và các dịch vụ khác động viên nhân dân tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ vận tải- thương mại nhằm giảm bớt tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp.

            Địa chỉ và số điện thoại liên lạc cơ quan:

Địa chỉ: Xã Lộc Thái Huyện Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước

Điện Thoại Đảng ủy xã: 0651.3546370

Điện Thoại UBND xã  :06513568336

Theo trang thông tin điện tử Huyện Lộc Ninh ngày 03-09-3015

31-l-c-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)