User Tools

Site Tools


31-l-c-n-ng-la-gi

Lạc Nông là một xã thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã Lạc Nông có diện tích 44,83 km², dân số năm 1999 là 1,828 người,[1] mật độ dân số đạt 41 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Minh Sơn, xã Giáp Trung
  • Đông giáp thị trấn Yên Phú
  • Nam giáp xã Yên Cường, xã Thượng Tân
  • Tây giáp xã Minh Ngọc

Xã Lạc Nông được chia thành các thôn bản: Hạ Sơn 1, Hạ Sơn 2, Nà Pàn, Bản Khén, Bản Noang, Lũng Lùng, Nà Cắp, Phia Vén, Giáp Cư.

31-l-c-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)