User Tools

Site Tools


31-l-c-long-kinh-m-n-la-gi

Lạc Long là một xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Lạc Long có diện tích 6,82 km², dân số năm 1999 là 6790 người,[1] mật độ dân số đạt 996 người/km².

Xã Lạc Long gồm 6 thôn: Trần Xá, Ngô Đồng, Kim Đậu, Vũ Thành, Xuân Cầu, Phương Quất.

Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp gồm 2 vụ lúa chính: vụ chiêm và vụ mùa. Vụ đông chủ yếu là trồng hành và tỏi. Ngoài ra người dân nơi đây cũng trồng dâu nuôi tằm nhưng chỉ một vài hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Nuôi gia súc gia cầm cũng phát triển ở nơi đây như lợn, gà, bò và chim cút.

Ngoài những nghề chủ lực kể trên thì Lạc Long còn biết đến là một xã rất năng động về phát triển xuất khẩu lao động. Nguồn ngoại tệ từ lĩnh vực này đóng góp không nhỏ cho phát triển toàn diện của xã.

31-l-c-long-kinh-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)