User Tools

Site Tools


31-l-c-h-n-la-gi

Lục Hồn là một xã thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Lục Hồn có diện tích 43.37 km², dân số năm 1999 là 4123 người,[1] mật độ dân số đạt 95 người/km². Xã Lục Hồn còn là nơi có duy nhất di tích lịch sử cấp tỉnh của huyện Bình Liêu đó là Đình Lục Nà

31-l-c-h-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)