User Tools

Site Tools


31-l-c-b-nh-la-gi

Lục Bình là một xã thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Lục Bình có diện tích 2,86875 km², có 661 hộ dân, dân số khoảng 2600 người, mật độ dân số đạt 906 người/km².[2] Trên địa bàn Lục Bình có suối Cao Lộc, suối Lủng Chang và suối Bản Piềng hợp lưu thành suối Lục Bình, một phụ lưu của sông Cẩm Giàng.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Vi Hương, xã Tú Trĩ.
  • Đông giáp xã Tân Tiến, xã Quân Bình.
  • Nam giáp xã Hà Vị.
  • Tây giáp xã Đôn Phong.

Xã có một trường Tiểu học và một trường Mầm non (cả 02 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ I). 02 nhà trường và UBND xã đề đặt tại thôn Bắc Lanh Chang.

Xã Lục Bình được chia thành các thôn bản: Nam Lanh Chang, Bắc Lanh Chang, Nà Nghịu, Bản Piềng, Pác Chang, Lủng Chang, Nà Chuông, Cao Lộc.

31-l-c-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)