User Tools

Site Tools


31-l-c-an-th-nh-ph-nam-nh-la-gi

Lộc An là một phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Phường gồm các thôn là Lộng Đồng, Gia Hòa, Vụ Bản và các xóm là Thị Kiều và Trại.

Phường Lộc An có diện tích 3,36 km², dân số năm 1999 là 5749 người,[1] mật độ dân số đạt 1711 người/km².

31-l-c-an-th-nh-ph-nam-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)