User Tools

Site Tools


31-l-b-nh-c-i-r-ng-la-gi

Lê Bình là một phường thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Phường Lê Bình có diện tích 2,46 km², dân số năm 2004 là 13968 người,[1] mật độ dân số đạt 5678 người/km².

Tiền thân của phường là thị trấn Cái Răng, huyện lỵ huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ cũ, được thành lập do tách đất từ xã Thường Thạnh.

Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11, chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Thị trấn Cái Răng thuộc địa giới thành phố Cần Thơ.

Ngày 2 tháng 1 năm 2004, quận Cái Răng thuộc thành phố Cần Thơ chính thức được thành lập từ một phần thành phố Cần Thơ cũ và một phần các huyện Châu Thành, Châu Thành A. Đồng thời, phường Lê Bình cũng được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Cái Răng. Phường được đặt theo tên liệt sĩ Lê Bình thời Kháng chiến chống Pháp.

31-l-b-nh-c-i-r-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)