User Tools

Site Tools


31-kwannam-la-gi

Kwannam
Chosŏn'gŭl 관남
Hancha 關南
Romaja quốc ngữ Gwannam
McCune–Reischauer Kwannam
Hán-Việt Quan Nam

Kwannam là một thuật ngữ truyền thống Triều Tiên được dùng để chỉ phần phía nam của tỉnh Hamgyong, bao gồm hai tỉnh Hamgyong Bắc và Hamgyong Nam nagfy nay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tên gọi của vùng này có nghĩa là "phía nam biên ải". Thuật ngữ hiện không còn được sử dụng.

Triều Tiên bát đạo

31-kwannam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)