User Tools

Site Tools


31-kim-ti-n-la-gi

Kim Tiến là một xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.Xã gồm sáu xóm chính gồm:Xóm Cháo,Xóm Gò Cha,Xóm Gò Mu,xóm Vó Khang,xóm Gò Khánh,Xóm Đồi,Hiện tại các xóm Cháo và xóm Đôì đã chia tách ra thành các Xóm Cháo 1,Cháo 2,Xóm Đồi 1,Đồi 2.

Xã Kim Tiến có diện tích 21,92 km², dân số năm 1999 là 3874 người,[1] mật độ dân số đạt 177 người/km².

31-kim-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)