User Tools

Site Tools


31-kim-th-ch-v-xuy-n-la-gi

Kim Thạch là một xã của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Ngọc Đường (TP Hà Giang), xã Yên Định (Bắc Mê).
  • Đông giáp xã Yên Định (Bắc Mê).
  • Nam giáp xã Kim Linh, xã Phú Linh.
  • Tây giáp xã Phú Linh.

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, xã Kim Linh được thành lập trên cơ sở 3.590 ha diện tích tự nhiên và 2.064 người của xã Kim Thạch. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Kim Thạch có 3.050 ha diện tích tự nhiên và 2.036 người.[3] Ngày 23 tháng 6 năm 2006, toàn bộ 3.050 ha diện tích tự nhiên và 2.353 người của xã Kim Thạch thuộc thị xã Hà Giang được chuyển về huyện Vị Xuyên quản lý[1] mật độ dân cư đạt 77 người/km².

  1. ^ a ă â “Nghị định số 64/2006/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
  2. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  3. ^ “Nghị định số 74/1999/NĐ-CP”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2011. 
31-kim-th-ch-v-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)