User Tools

Site Tools


31-kim-s-n-gia-l-m-la-gi

Kim Sơn là một xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Kim Sơn có diện tích 6,3 km², dân số năm 1999 là 9971 người,[1] mật độ dân số đạt 1583 người/km².

Đình làng Kim Sơn thờ 2 vị tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và em trai Cao Đỗ Công có công đánh dẹp loạn 12 xứ quân và đánh giặc Chiêm Thành. Vùng đất Kim Sơn là nơi 2 anh em được Vua Đinh Tiên Hoàng ban thực ấp, lập nghiệp tại đây.[2]

31-kim-s-n-gia-l-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)