User Tools

Site Tools


31-kim-l-la-gi

Kim Lư là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Kim Lư có diện tích 55,85 km², dân số năm 1999 là 2091 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cường Lợi.
  • Đông giáp xã Vĩnh Yên và Quý Hòa (Bình Gia, Lạng Sơn).
  • Nam giáp xã Quý Hòa và Yên Lỗ (Bình Gia, Lạng Sơn), xã Cư Lễ.
  • Tây giáp xã Lam Sơn, thị trấn Yến Lạc, xã Lương Hạ.

Xã Kim Lư có diện tích 56 km², dân số khoảng 2225 người, mật độ dân số đạt 40 người/km².[3]Sông Bắc Giang chảy qua địa bàn phía bắc của xã Kim Lư với các phụ lưu khuổi Chang, khuổi Trình ở tả ngạn, khuổi Kẻ, khuổi Kế, khuổi Bằng ở hữu ngạn.

Xã Kim Lư được chia thành các thôn bản: Đồng Tâm, Cháng, Phiêng Độc, Khuổi Ít, Lủng Tao, Khum Mằn, Đâng, Nà Pài, Pò Khiển, Nà Đon, Hát Luông, Lùng Cào, Háng Cáu.

31-kim-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)