User Tools

Site Tools


31-kim-h-la-gi

Kim Hỷ là một xã thuộc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Kim Hỷ có diện tích 76,53 km², dân số năm 1999 là 1576 người,[1] mật độ dân số đạt 21 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Kim Hỉ có diện tích 74,5 km², dân số khoảng 1677 người, mật độ dân số đạt 23 người/km².[3] Trên địa phận Kim Hỉ có suối khuổi Than và suối khuổi Hát, thuộc thượng nguồn của sông Bắc Giang.

Xã Kim Hỉ được chia thành các thôn bản: Kẹ, Vèn, Nà Lác, Nà ản, Cốc Tém, Vin, Kim Vân, Lũng Cậu, Khuổi Phầy, Nà Mỏ.

31-kim-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)