User Tools

Site Tools


31-kim-h-a-la-gi

Kim Hòa là một xã thuộc huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã có diện tích 22,5 km², dân số năm 1999 là 8616 người,[1] mật độ dân số đạt 383 người/km². xã có đông dân tộc khmer chiếm 79% có hai ngôi chùa phật giáo nam tông khmer.

31-kim-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)