User Tools

Site Tools


31-kim-c-c-x-la-gi

Kim Cúc là một xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Hồng Trị của huyện Bảo Lạc
  • Đông giáp xã Hồng Trị, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh của huyện Bảo Lạc
  • Nam giáp xã Hưng Thịnh
  • Tây giáp xã Vĩnh Quang, Vĩnh Phong của huyện Bảo Lâm

Xã Kim Cúc được thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2007 trên cơ sở điều chỉnh 4.431 ha diện tích tự nhiên và 2.649 người của xã Hồng Trị. Vào thời điểm đó, xã Kim Cúc có 4.431 ha diện tích tự nhiên và 2.649 người.[1]

Xã Kim Cúc gồm 14 xóm: Cốc Đúc, Cốc Muồi, Duồng Lình, Khuổi Khon, Khuổi Pao, Khuổi Rù, Nà Soen, Ngàm Lồm, Pác Puồng, Phiêng Tác, Pom Cuổn, Sam Kha, Tát Kè, Nà Nằm.

Kim Cúc có tuyến quốc lộ 34 chạy qua địa bàn phía đông. Trên địa bàn xã có sông Neo cùng suối Duồng Rình và suối Quang Mậu.

31-kim-c-c-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)