User Tools

Site Tools


31-kim-b-nh-ph-l-la-gi

Kim Bình là một xã thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Xã này chuyển từ huyện Kim Bảng về thành phố Phủ Lý vào năm 2013[1].

Xã Kim Bình có diện tích 6,19 km², dân số năm 1999 là 5.472 người,[3] mật độ dân số đạt 884 người/km².

Năm 2013, sau khi chuyển 6,04 ha (gồm diện tích nhà máy nước và trạm bơm trục đứng Quế) về thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, xã Kim Bình còn 628,53 ha diện tích tự nhiên và 5.945 người.[1]

  1. ^ a ă â b Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng thành phố Phủ Lý và thành lập phường thuộc thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam.
  2. ^ 34/1986/QĐ-HĐBT
  3. ^ a ă “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
31-kim-b-nh-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)